โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : เด่นศักดิ์ เศษวงค์ (คิม เซอร์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 08
อีเมล์ : kkim656@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิไลวรรณ โพธิ์น้อย (น้องกิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 08
อีเมล์ : Pilaiwan 2503@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เด่นศักดิ์ เศษวงค์ (เด่น)
ปีที่จบ : 2559 ป.6   รุ่น : 08
อีเมล์ : Densaktv2016@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ์ (เบศ)
ปีที่จบ : ยังไม่จบ   รุ่น : 07
อีเมล์ : bsagot2546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ สมสนุก (มายด์)
ปีที่จบ : ยังไม่จบม.3   รุ่น : 06
อีเมล์ : mild1299@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ พูลพึ่ง (น้องอาย)
ปีที่จบ : ยังไม่จบ ม.3   รุ่น : 07
อีเมล์ : noo_eye_1416@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีราภรณ์ แก้วชฎา (น้องออม)
ปีที่จบ : ยังไม่จบ ม.3   รุ่น : 06
อีเมล์ : kit_ty_1416@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น้ำทิพย์ สีหะ (ทิพย์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 04
อีเมล์ : tip.u.love.222@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิภาวี สุขแดง (แนน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 2
อีเมล์ : nanmini-06@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพร ดีใจ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 4
อีเมล์ : tompvpnan_deejai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิวาริน บุญลือ (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : ยังไม่จบม.3   รุ่น : 06
อีเมล์ : nisamanee2013@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รามิล พูลกาญจน์ (ช้าง)
ปีที่จบ : ยังไม่จบม.3   รุ่น : 06
อีเมล์ : fourarm.0311@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม