โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 วันกีฬาสีภายใน (วันเด็กเกมส์)
03 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
01 ส.ค. 55 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา