โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลสถิตินักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จำนวน 1005 คน
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555  จำนวน 902 คน
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554  จำนวน 861 คน