โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 112) 24 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 75) 24 ธ.ค. 61
ปฏิทินโรงเรียน (อ่าน 482) 09 มี.ค. 61
VDO ประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 620) 15 มี.ค. 60
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2/2559 วันที่ 1 พ.ย. 2559 (อ่าน 482) 31 ต.ค. 59
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กเกม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 7 - 8 มกราคมพ.ศ. 2559 (อ่าน 729) 04 ม.ค. 59
ประกาศเปิดเรียน 1/2558 วันที่ 15 พ.ค 58 (อ่าน 861) 05 พ.ค. 58
ประกาศมอบตัวนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล-ม.3 และรับอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.3 (อ่าน 879) 24 เม.ย. 58