โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม - สัมนา
อบรมวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 1618) 02 พ.ค. 54
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการสอน (อ่าน 1572) 02 พ.ค. 54