โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

น.ส.จรินทร์ทิพย์ ศิริเมืองจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวพรพรรณ สร้อยสูงเนิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรัตนา ดำรงเกียรติชัย
ครู คศ.1

นางสาวอธิชา โสแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวนิดา เทือกเทียน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสุชาดา ปาทาน
ครูอัตราจ้าง