โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัญญาวดี ณรงค์ฤทธิ์ไกร
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ปัญจภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางหฤทัย แหยมศรีไทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวัลยา สิริเลิศคณาทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัชฏาภรณ์ นาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจุฑามาศ นพรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวอำพร คุ้มนุช
ครูอัตราจ้างเขต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2