โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอักษร ทนคง
ครู คศ.2

นายสุกฤษฏิ์ อุตรมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจน์วรุณ พงษ์นุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐพร สุขภาค
ครูผู้ช่วย