โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรินทร์ กล่อมสุริวงค์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา สุนาวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุกัญญา จันทร์บาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววารี ทิมอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2