โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางกัญญาวดี ณรงค์ฤทธิไกร
ครู คศ.3
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายวิชาการ