โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุษยรัตน์ แพทย์รัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอรนรินทร์ นุชงอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรินญา ภู่ปราง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอุทัยวรรณ เล่ห์วิสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2